19 Jan

2023. január 13-án került megtartásra a „Friends of the Protection of Cultural Heritage Network” 3. ülése Állandó Képviseletünkön.


Az ülésen magyar részről ismertettük a 2022. szeptember 19-i magas szintű kerekasztalkonferencia következtetéseit, felvázoltuk az elkövetkező időszak feladatait és a várható eseményekről is tájékoztatást adtunk. Külön kiemeltük, hogy javítani szükséges az EU intézmények és a tagállamok, valamint az érintett szervezetek (ügynökségek, UNESCO, tudományos szféra képviselői (pl. EUISS) közötti együttműködést és információcserét, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pénzügyi forrásokhoz történő hozzáférés egyszerűsítésére és a tagállamok, valamint az ügynökségek közötti koordinációra is. Ez egyfelől lehetővé teszi az átfedések elkerülését, másfelől koncentráltan, az erőforrások összpontosításával több akciót és projektet tudunk megvalósítani.

Az EKSZ a kulturális diplomácia és a kulturális örökségvédelem összefüggéseiről adott tájékoztatást. Csehország elnökségi tapasztalatai alapján kiemelte, hogy a kulturális örökségvédelem horizontális jellege miatt komplex és összetett terület, ehhez fontos, hogy a Network működését erősítsük és kibővítsük. Az UNESCO bemutatta folyamatban levő projektjeit, különös tekintettel a folyamatban levő ukrajnai terveire. Ennek kapcsán fontos megállapítása volt az ülésnek, hogy az UNESCO első alkalommal reagálhat egy folyamatban levő konfliktusra, ez új módszerek és gyakorlatok megismerését teszi lehetővé. A Bel—és Igazságügyi főigazgatóság bemutatta az új EU Akciótervet, amely a kulturális javak illegális csempészete elleni harcot hirdeti meg és első ízben kerül elfogadásra. Az EUISS (European Union Institue for Security Studies) a tudományos szakemberek szempontjából értékelte a kulturális örökségvédelmet, fontos következtetés, hogy a magyar kezdeményezésre elindított Network munkája iránt a tudományos élet is nagyfokú érdeklődést mutat.

Az intézmények mellett résztvevő tagállamok (Ausztria, Olaszország, Görögország, Ciprus, Lengyelország, Litvánia, Szlovénia, Csehország, Luxemburg) aktívan támogatták a Network munkáját.