12 Jun

A kiküldött munkavállalókra vonatkozó, módosított uniós szabályozás nem érinti a fuvarozói ágazatot. A kérdés tisztázása érdekében tette közzé az Európai Bizottság az I. Mobilitási Csomagját, amely a fuvarozók megfelelő szociális körülményeinek, valamint a tisztességes és jól működő egységes piacnak biztosítását tűzte ki célul. Előírásokat határoz meg a szakma gyakorlásáról, az árufuvarozási piachoz való hozzáférésről, a vezető- és pihenőidőről és a menetíró készülékekről, illetve a szociális szabályok érvényesítéséről és a járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályokról.


A Közlekedési Tanács 2018. június 7-ei ülésén György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár jelezte, hogy a Mobilitási Csomag bürokratikus szabályokkal kedvezőtlen helyzetbe hozza a magyar fuvarozókat, vállalkozókat, és általában a kelet-európai tagállamok munkavállalóit Európában, növeli a szállítási költségeket, és rontja az Unió versenyképességét. Magyarország számára a kezdetektől fogva kulcsfontosságú volt, hogy szakmai alapokon nyugvó, politikai ambícióktól mentes megállapodás szülessen, amely a fuvarozók érdekvédelmét szem előtt tartva egyensúlyt teremt a szolgáltatásnyújtás szabadsága, az áruk szabad áramlásának biztosítása és a munkavállalók szociális védelme között. György László hangsúlyozta továbbá, hogy a csomag elfogadása súlyos következményekkel járhat a közlekedési ágazatra.

Az ülésen a tagállamok ezen felül megvizsgálták és elfogadták az uniós és a harmadik országok légi fuvarozói közötti tisztességes versenyt biztosítani hivatott, a légiközlekedési területén zajló verseny védelméről szóló rendelettervezetet érintő általános megközelítést. Magyarország részéről ezzel összefüggésben a regionális összeköttetések fenntartásának és további fejlesztésének jelentőségére hívtuk fel a figyelmet.

A Tanács kialakította álláspontját a kikötői fogadólétesítményekről, valamint az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló irányelvtervezetről. Nem született azonban megállapodás a gépjárművezető nélkül bérelt járművek használatáról szóló irányelv módosításával kapcsolatban a mobilitási csomag további javaslataival fennálló szoros kapcsolat miatt.

A miniszterek számba vették a kombinált árufuvarozást, a tiszta és energiahatékony közúti járműveket, illetve a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogait és kötelezettségeit érintő javaslatok vonatkozásában elért eredményeket.

A tanácsülésen Svédország tájékoztatást nyújtott az autonóm és összekapcsolt járművekről szóló június 18-19-ei göteborgi harmadik magas szintű találkozóról. Magyarország támogatja a tagállamok, a Bizottság és az európai gépkocsigyártók erőfeszítéseit a teljesen automatizált, összekapcsolt járművezetés megvalósítása érdekében. Ennek megfelelően létrehoztuk Közép-Európa legkorszerűbb autóipari tesztpályáját Zalaegerszegen, a beruházás már az oválpálya építésénél tart.