21 Jun

A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács 2024. június 20-ai ülésén a magyar delegációt Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárok vezették.


A foglalkoztatáspolitikát illetően Czomba Sándor államtitkár elmondta, hogy elnökségi programunk fókuszát a népesség idősödéséből és a szakképzett munkaerő hiányából fakadó kihívások határozzák meg. A következő hat hónapban az uniós egyeztetések középpontjába kívánjuk helyezni az álláskeresők munkához jutását és az inaktív munkaképes korú népesség aktivizálását, és e kérdéseket tanácsi következtetések tárgyalása keretében is felvetnénk. Mindemellett a magyar elnökség folytatja az üzemi tanácsokról szóló irányelvvel, a szakmai gyakorlatokra vonatkozó irányelvtervezet és ajánlástervezet vitáját, illetve amennyiben megjelenik, megkezdjük a legújabb munkavédelmi javaslatcsomag tárgyalását is.

 

Fülöp Attila elmondta, hogy a szociális területen két tematikus prioritást határoztunk meg, amelyekhez kapcsolódóan tanácsi következtetések elfogadására is sor kerülne. Egyik téma a fogyatékossággal élő személyek társadalmi részvételének és befogadásának előmozdítását célozza. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordítunk majd annak kulcselemére, a foglalkoztatásra, és ehhez kapcsolódóan az észszerű alkalmazkodásra és a rehabilitációra. Másik prioritásunk keretében a minőségi szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával és a területi egyenlőtlenségek csökkentésével kívánunk foglalkozni a társadalmi felzárkózás előmozdítása érdekében.

 

A nemek közötti egyenlőség és egyenlő bánásmód terén foglalkozni kívánunk a nők és a férfiak támogatásával a munka és a magánélet közötti egyensúly megtalálásában. Fontosnak tartjuk továbbá a nők mentális egészségének előmozdítását egy életciklus-megközelítés alkalmazásával.

 

A tanácsülésen a miniszterek szakpolitikai vitát folytattak le a belső piac szociális dimenziójáról. A miniszterek elmondták, hogyan értékelik a Letta-jelentés foglalkoztatás-, készségeket érintő és szociálpolitikákkal, illetve azok irányításával kapcsolatos javaslatait. Magyarország részéről Czomba Sándor államtitkár többek között kiemelte, hogy az európai társadalom idősödése, a szociális ellátórendszerek fenntarthatósága, illetve a munkaerőhiány összeurópai problémák, amelyek mielőbbi, hatékony megoldást igényelnek. A munkaerőhiány kezelése különösen kulcsfontosságú, nagy szükség van a munkaerő-tartalékok bevonására, aktivizálására.

 

A Bizottság bemutatta az európai szemeszter tavaszi csomagját. Dombrovskis alelnök és Schmit biztos kiemelte, hogy ez a ciklus gazdaságaink hatékonyságának és versenyképességének növelésére összpontosít. Ez egy különleges év, mert a csomag megágyaz az új gazdasági kormányzási keretnek, és most először elemeztük a szociális konvergenciát a felülvizsgált szociális eredménytábla és a szociális konvergencia keret alapján. Továbbá a Bizottság idén javaslatot tett a Foglalkoztatási iránymutatások felülvizsgálatára is.

 

A Tanács elfogadta az üzemi tanácsokról szóló irányelvtervezettel kapcsolatos általános megközelítést. A miniszterek tudomásul vették a szakmai gyakorlatokról szóló irányelvtervezettel és ajánlással kapcsolatos előrehaladási jelentést. Az EPSCO jóváhagyta az egyenlő bánásmódról szóló irányelvtervezettel kapcsolatos előrehaladási jelentést.