25 Jun

A 2018. június 22-ei EPSCO tanácsülésen a magyar delegáció kifejezte, hogy Magyarország üdvözli a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló rendelet módosítására irányuló javaslatot és reméljük, hogy a megbeszélések rövidesen eredményre vezetnek, annak érdekében, hogy az export célú gyártási kivételben rejlő előnyök minél hamarabb jelentkezzenek.

Ugyanakkor álláspontunk szerint a versenyképességi és közegészségügyi előnyök csak korlátozott mértékben valósulnak meg, mert

-             a javaslat nem teszi lehetővé a gyorsabb piacra lépést elősegítő, ún. „első napra” történő készletképzést,

-             a javaslat szerint a kivétel csak a kihirdetést követő három hónap után megadott SPC-k esetében lehetne alkalmazandó, amely által a rendelet előnyei csak 10-15 év késéssel realizálódhatnak.

Magyarország nem vitatja, hogy az innováció az egészségügy szempontjából szintén kulcsfontosságú, és azt támogatni kell, de fontos érdek a generikus gyógyszerek gyorsabb piacra lépése is, mert az hozzájárul az ellátórendszer fenntarthatóságához és a betegek jobb hozzáférését is elősegíti. Reményünket fejeztük ki, hogy a felvetett egészségügyi megfontolások megfelelő figyelmet kapnak a soron következő elnökség által vezetett tárgyalások során.

Az egészségügyi szempontok figyelembe vételének fontosságát osztotta Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Portugália, Görögország és Hollandia.

A Tanács politikai vitát folytatott le az egészégügyi technológiaértékelésről szóló rendelettervezettel kapcsolatban. Magyarország részéről elmondtunk, hogy a bizottsági javaslatot tekintjük a tárgyalások alapjának, de fontosnak tartjuk további rugalmasságok beazonosítását a tagállami mozgástér növelése érdekében.

A tagállamok vitát folytattak le az uniós egészségpolitika jövőjéről. A hozzászólásokban a miniszterek számos területet beazonosítottak, amelyek terén – a jogszabályok adta meghatározottságon túl – az uniós szinten koordinált tagállami együttműködés hasznos lehet. Lehetséges együttműködési területként Magyarország számára fontos a határon átnyúló egészségbiztonság, és az Európai Referencia Hálózatok ügye (és mindkét terület estében figyelni kell arra, hogy a BREXIT ne okozzon zavarokat). Emellett kiemeltük az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelmet, az egészségügyi technológiaértékelés megerősítését, illetve a megelőzéssel és egészségvédelemmel kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét.

Magyarország szintén üdvözli, hogy a Tanács elfogadta a gyermekek egészséges táplálkozásáról szóló következtetéseket.