22 Dec

A környezetvédelmi miniszterek politikai vitát folytattak a természet helyreállításáról szóló rendelettervezetről, és egyetértettek abban, hogy a biológiai sokféleség csökkenése és a klímaváltozás szorosan összekapcsolódó kihívást jelentenek, melyre sürgős és ambiciózus választ kell nyújtania az Európai Uniónak.


A Környezetvédelmi Tanács 2022. december 20-i ülésén Magyarországot Dr. Raisz Anikó környezetvédelmi államtitkár képviselte. Az ülésen a miniszterek a természet helyreállításról szóló rendelettervezet kiemelt kérdéseinek megvitatására, az egyes nemzetközi környezetvédelmi egyezmények döntéshozó testületeinek a közelmúltban lezajlott ülései eredményeire fókuszáltak, valamint tájékoztatást kaptak az Európai Bizottság által 2022. második felében bemutatott jogszabály-javaslatokról.

A környezetvédelmi miniszterek megvitatták az Európai Bizottság által 2022. júniusban bemutatott, a természet helyreállításáról szóló rendelettervezetet. A miniszterek egyetértettek abban, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása sürgős és ambiciózus lépéseket igényel, a megvalósítást tekintve azonban vannak nézeteltérések. Több tagállam jelezte, hogy a javaslat megvalósításához a szükséges biodiverzitásra fordítandó források növelése.

A természetvédelem területén emellett a miniszterek tájékoztatást kaptak az EU 2030-ig szóló biodiverzitás stratégiájának végrehajtásáról, a veszélyeztetett vadon élő állat-és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felek konferenciája 19. ülésszakáról (COP 19), valamint a biológiai sokféleség egyezmény és jegyzőkönyvei részes felek konferenciájának 15 ülésszakáról (COP 15).

A klímapolitikai területen nemrégiben lezajlott nemzetközi konferenciákat érintően az Európai Bizottság tájékoztatta a tagállamokat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felei 27. Konferenciája (COP27), továbbá az Ózonréteget Lebontó Anyagokról Szóló Montreali Jegyzőkönyv Részes Feleinek 34. Találkozója (MOP34) eredményeiről.

Az elnökség tájékoztatást adott a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal, ózonréteget lebontó anyagokkal, ipari kibocsátásokkal, illetve a hulladékszállítással kapcsolatos szabályozás egyeztetésében történt előrehaladásról.

Az Európai Bizottság részéről Frans Timmermans biztos bemutatta a 2022. őszén megjelent Szennyezésmentes Európa jogszabálycsomag elemeit, valamint a körforgásos gazdaság területén megjelent jogszabály-javaslatokat.

A soros svéd elnökség röviden bemutatta elnöksége környezetvédelmi munkaprogramját.

A tanácsülés margóján Dr. Raisz Anikó elnökségi trió megbeszélést folytatott Spanyolországgal és Belgiummal a trió környezetvédelmi prioritásai felmérése érdekében. Bilaterális találkozóra került sor továbbá a svéd elnökséggel az elnökség programjának megismerése és az ahhoz kapcsolódó magyar érdekek közvetítése céljából. Az államtitkár ugyancsak bilaterális eszmecserét folytatott Lengyelországgal, mint Magyarországot követő elnökséggel, hogy a felek a várható környezetvédelmi kapcsolódásokat előzetesen feltérképezhessék.